Најновији чланци
Почетна / Активности / ЧЕТНИЧКИ ПОКРЕТ ДАНАС
cetnicki pokret
cetnicki pokret

ЧЕТНИЧКИ ПОКРЕТ ДАНАС

војвода Славко Алексић
војвода Славко Алексић

Четнички покрет

Четнички покрет је обновљен пред сам крај 2011. године. Потребе Српског народа да се организује и одбрани на простору Косова и Метохије захтевале су и обнављање ове организације и њене четничке акције с почетка 20. века.
Данашња четничка организација се формира полако и пажљиво. Разликује се од свих познатих организација. И из нас стоји наш рад, присуство на терену, хуманитарна делатност и повезивање православних националиста за одлучујућу борбу која предстоји.

За нас Косовски бој није завршен 1389. године, он траје сво ово време и ускоро следи коначни обрачун. У том коначном обрачуну морају учествовати сви праволсавни народи, јер ово је борба против ислама, муџахедина, и свих њихових помагача, ма који они били.

Четнички покрет је апсолутно подчињен Војводи Славку Алексићу и њега сматра јединим ауторитетом поред Престолонаследника Александра који може да утиче на укрупњавање националних монархистичких снага на свим просторима на којима живе Срби..

Братислав Живковић
Братислав Живковић

Четнички покрет покрива све Српске земље и четником може постати свако ко прође услове за чланство без обзира где живи на овој земаљској кугли. Свако може да да свој допринос идејама и циљевима Четничког покрета. Данас су четници потребни и за компјутером и као обавештајци, као ратници али и ако хуманитарци. Свако може наћи своје поље деловања.

Вођа Четничког покрета је Братислав Живковић, добровољац у Српским Отаџбинским ратовима од 1992. године. На простору Косова и Метохије (Кошаре) је учествовао као припадник најелитније Српске јединице 63. Падобранске бригаде. Сада своје искуство преноси Четничком покрету.

Програм Четничког покрета

члан 2.

Настанак Четничког покрета 1903.године је био резултат потребе Српског народа за одбраном од физичког и духовног нестајања на простору Старе и Јужне Србије.

Циљеви Четничког покрета, приликом оснивања су били и остали: очување, одбрана и обнова старе Српске државе и српског народа, а после Другог Светског рата и државног континуитета међународно признате парламентарне Монархије са династијом Карађорђевића на челу, обједињавање српског националног бића, борба за подизање свих националних вредности и борба против свих врста екстремизама и диктатура… Ови циљеви су ту и данас.

Циљеви Четничког покрета су такође и:

 • · обнова, заштита историјских споменика и плоча, као и обележавање значајнијих догађаја.
 • · сарадња са друштвеним, стручним и другим организацијама, заједницама, као и осталим правним  лицима,
 • · успостављање сарадње са сличним организацијама у земљи и иностранству,
 • · организовање, самостално или у заједници са другим организацијама, удружењима стручних скупова, семинара, трибина, изложба, промоција, презентација, саветовања и других облика усавршавања и едуковања у овој области,
 • · хуманитарни рад на свим пољима,
 • · сарадња са универзитетима, школама и предузећима, институтима, фондовима и фондацијама у земљи и иностранству који имају исте или сличне циљеве,
 • · успостављање сарадње са монархистичким покретима у дијаспори који теже ка истом циљу успостављања монархије у матици, као и са другим удружењима  и клубовима из дијаспоре,
 • · издавање одговарајуће публикације, свих носача слике и тона, аудио и видео издања и свог рекламног материјала са заштитним знацима, логотипима и називима чланова удружења и њихових група,
 • · сарађује са средствима јавног информисања,
 • · припупља и обрађује литературу из области која се бави традицијом српског војевања у циљу одбране и заштите државе и народа,
 • · остварује све друге законима предвиђене и дозвољене делатности ради остваривања промовисаних циљева.

 Државно уређење

Власт у Србији би се добијала на непосредним, вишестраначким парламентарним изборима, по систему који је утврђен законом (пропорцијални, већински или најбоље мешовити). Сви грађани Србије, без обзира на веру, националност, расу, пол или политичко опредељење, треба да имају активно и пасивно бирачко право.

У Србији власт мора бити тројна: законодавна, извршна и судска. Она егзистира на основу Устава и закона. Свака појединачно од ове власти је независна једна од друге.

Облик владавине био би монархија, односно Србија је уставна парламентарна монархија на челу са династијом Карађорђевић.

Сви грађани Србије, без обзира на пол, нацију, веру, расу, политичку припадност, су изједначени пред законом. Националним мањинама се гарантују сва права која су утврђена међународним нормама и која уживају у најдемократскијим земљама света.

Треба укинути све законе и подзаконске акте који се односе на присилно расељавање или забрану повратка српског и другог становништва у претходном (комунистичком) периоду.

Службени језик у Србији је српски, а службено писмо је ћирилица.

Четнички покрет ће се борити против сваке диктатуре било да она долази са лева било са десна.

 Војска 

          Повратити чинове и достојанство Српске краљевске војске, увести једну специјалну Четничку јединицу и Краљеву Гарду у којима би се оставила могућност и редовног и професионалног служења.

Професионална

Српска војска (по успостављању монархије – Српска краљевска војска) има задатак да заштити земљу од било којег вида агресије.

Структуру, чинове, називе војних јединица и одликовања базирати на традицији војске у Србији.

Војска мора да буде искључиво професионална али би се наставило са служењем и редовне војске. Обученост и плате морају пратити светске стандарде.

У војсци се забрањује уплитање странака, а старешинама страначко сврставање.

Редовна

Наставило би се са традицијом служења редовне војске али по следећим условима.

Редовна војска би трајала 3 месеца и служила би се у најближој касарни. Сваки редовни војник би долазио ујутру у 06.00 часова у касарну и био би на обуци до 15.00 часова.

Војска је дужна да војнику обезбеди доручак и маренду. Војник на одслужењу војног рока би примао плату у висини просечне зараде у држави.

Војнику који је запошљен законом се гарантује да послодавац не сме да га отпусти у периоду служења војног рока.

Спољна политика

Српска спољна политика мора коначно да покаже одлучност и снагу. Ми не желимо да ратујемо са целим светом, али не желимо ни да пузимо пред њим. Србија жели бити партнер Европе и света, али не и његов слуга и послушник.

Србија се у својој спољној политици мора ослонити на саму себе и своју мудрост. Ако не ценимо себе као државу  и народ неће нас ни други ценити. До сада се показало да једино можемо бити сигурни у помоћ Русије и Кине као две светске велесиле и чланице Савета безбедности Уједињених нација.

Србе у дијаспори приближити матици и омогућити повратак и улагања у Србију што већег дела овог српског корпуса. Приближити матици Србе исламске и католичке вероисповести.

Четнички покрет је против уласка Србије у Европску Унију и НАТО.

Завршне напомене

На крају треба споменути још неколико нерешених питања, значајно за Србију – питање Косова и Метохије. Ова територија према резолуцији 1244 још увек је део Србије, али Србија не спроводи власт на овој територији од 1999.године. Егзодус српског и неалбанског живља са овог подручја је последњи у низу из деведесетих година ХХ века (Хрватска, БиХ). Комунистичка владавина и погрешна политика власти у Србији деведесетих година па до данас довели су нас у садашњи положај.

Најбитнији циљ у овом тренутку је опстанак Српског народа и Српске државе на територији Косова и Метохије. У вези са тим држава треба да се  максималоно  ангажује на Космету:

 • · подстицати повратак расељених и насељавање свих који то желе;
 • · треба градити станове и куће и додељивати на коришћење (без права отуђивања истих) свим и повратницима и насељеницима;
 • · обезбедити одмах посао свим повратницима и насељеницима;
 • · ослободити плаћање ПДВ свим фирмама и предузетницима који су регистровани и раде на подручју Косова и Метохије;
 • · апсолутно појачати рад инспекцијских и других служби да би се максимално сузбили мито, корупција и злоупотребе ових и других државних повластица, којих на Космету има и превише;
 • · на прву следећу кризу на Космету послати 1000 војника на које Србија има право по резолуцији 1244;
 • · стално ширити, побољшавати и унапређивати постојеће, ове и нове идеје за очување Српске свете земље Косова и Метохије.

Не заборавимо на браћу Србе у Хрватској који стално и изнова у овој држави доживљавају егзодусе, понижавање и непоштовање основних људских права. За Србе на простору Хрватске најважнија су следећа питања:

 • · једнакост пред законом и једнаку правну заштиту за све грађане, без дискриминације по било ком основу,
 • · повратак избеглих Срба у ранија места пребивалишта и решавање њихових животних проблема ради опстанка и интеграције у целину друштва као равноправних грађана;
 • · заштиту приватног власништва, повратак имовине власницима, обнову порушених кућа и накнаду штете узроковане терористичким актима;
 • · трајно стамбено збрињавање бивших носилаца станарских права и остваривање права откупа државних станова за Србе, под условима који су важили за остале грађане;
 • · остваривање права на деонице за Србе у процесу приватизације државних предузећа, под једнаким условима;
 • · обнову комуналне инфраструктуре и економски развој подручја у којима живе Срби, кроз ревитализацију постојећих привредних капацитета, нова улагања и запошљавање, као предуслов за опста-нак повратника и повратак избеглих Срба, посебно младих људи.

По питању Републике Српске најважније је да:

 • · се поштују одредбе Дејтонског споразума, без икаквих модификација и измена поготову не не штету Републике Српске;
 • · проширивати и продубљибвати у свим правцима специјалне везе;

дозволити референдум који је гарантован Дејтонским споразумом о стварању самосталне и независне Републике Српске.