Правилник

ЧЕТНИЦИ 1848 – ПРАВИЛНИК

ПРАВИЛА СЕ ПРИМЕЊУЈУ ИСКЉУЧИВО НА ПРИПАДНИКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЧЕТНИЦИ 1848!

 1. Припадник организације не може бити члан ни једне друге организације.
 2. Припадник организације не може без писменог одобрења В.Ц.У. склапати било какве уговоре или савезе са другим организацијама.
 3. Припадник организације је дужан да чува углед и достојанство организације.
 4. Припадник организације мора бити дисциплинован и истовремено мора пазити на дисциплину других припадника организације.
 5. Сваки припадник организације мора уважавати и поштовати сваког припадника организације и обраћати се са поштовањем и уважавањем чина и функције сваког појединца.
 6. Најстрожије је забрањено сплеткарење и оговарање унутар организације, као и све друге сличне недостојне радње.
 7. За сваког појединца највећа светиња је отаџбина – све српске земље, ова организација, као и сваки припадник организације.
 8. Сваки припадник организације је дужан да шири идеје и беспоговорно извршава задатке од стране надређених.
 9. Припадник организације је по извршеном задатку дужан да поднесе извештај надређеном лицу или одбору.
 10. За нарушавање угледа и дисциплине или неизвршавање наређења, изричу се казне: Опомена или Искључење.
 • За лакше нарушавање дисциплине опомену изриче надлежни одбор.
 • За теже прекршаје казну искључења изриче Врховна Централна Управа.

УЈЕДИЊЕЊЕ ИЛИ СМРТ!